گزارش هفتگی

به نام خدا
گزارش ماهیانه مورخ ۹۹/۰۶/۲۳
بخش اداری مالی:
1_تکمیل لیست واریزی اعضا توسط حسابداری و جاگذاری آن در سایت و گروه تعاونی

۲_ پیگیری موضوع ۱۰۲۱ مترمربع کسری زمین که نهایتاً منجر به صدور نظر کارشناس رسمی دادگستری شده است و رای کارشناس درکانون کارشناسان در مورخ ۹۹/۰۶/۱۸ ثبت و به زودی به اتحادیه و تعاونی جهت اطلاع بعدی، مجدد ابلاغ خواهد شد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .
۳_ پیگیری موضوع شکایت تعدادی عضو در اتحادیه برای مشارکت که آن هم یک جلسه برگزار شد و مقرر گردید تا پایان ماه طرفین مدارک مستدل به اتحادیه ارائه نمایند که مدارک شرکت دال بر ساخت و مصوبات مجمع و قراردادهای منعقد از این بابت طی گزارشی به اتحادیه ارائه خواهد شد. ( عکس 1 )

4_ برگزاری جلسه با کارشناس رسمی دادگستری برای تنظیم فرمول جرائم مطابق اساسنامه و قانون که انشالله نتیجه و سایر اقدامات بعدی اطلاع رسانی خواهد شد به طوری که جرائم تقریباً به روز محاسبه و در سیستم حسابداری ثبت گردد

بخش فنی و مهندسی:

1_ تکمیل آرماتور بندی و قالب بندی مانده سقف زیر زمین اول (عکس ۲ )

2_ بتن ریزی مانده سقف زیرزمینی اول ( عکس ۳ )

۳_ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه همکف ( عکس ۴ )

قابل ذکر است که ارتفاع سقف طبقه همکف لابی ۴/۸۰ سانتی متر که از کف تا سقف آن می باشد و دارای حجم بیشتری نسبت به سایر طبقات بالاتر میباشد
۴ _ پیگیری تغییر نقشه از ۹ به ۱۰ برای اخذ طبقه دهم که انجام گردید و دستور نقشه پس از طی مراتب آن انجام شده است و هم اکنون در مرحله بارگذاری نقشه ها می باشد بدیهی است که این امر متاسفانه ناشی از عدم پرداخت به موقع برخی از اعضا در سال ۹۶ بود نتوانستیم عوارض شهرداری طبقه دهم را پرداخت کنیم و هم اکنون بایستی با چند برابر، و با دوباره کاری زیاد به انجام برسد ( عکس ۵ )

5_ تایید طرح نمای ساختمان در کمیته نما های شاخص در شهرداری مرکزی ( عکس ۶ )

۶ _ تکمیل بتن‌مگر فنداسیون بلوک دوم ( عکس ۷ )

7_ جلسه با رئیس سازمان نظام مهندسی تهران جناب مهندس سعیدیان جهت اخذ تخفیف و اقساطی کردن هزینه تمدید نظارت ساختمان که فیش آن صادر شده بود که با کمک جناب آقای فلاح و دستور مساعد رئیس سازمان نظام مهندسی در حال انجام می باشد ( عکس ۸ )

8_ پیگیری موضوع شکایت از شرکت اشل در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی که در مرحله انتظار صدور رای می باشد ( عکس ۹ )

به نام خدا

گزارش ماهیانه مورخ ۰۵/۱۴ /۹۹

بخش اداری و مالی :

۱ _ پیگیری اخطارهای کتبی برای اعضایی که واریزی معوق دارند و وصول مطالبات از آنها که نتیجه مطلوب داشت

۲_ پیگیری در شهرداری برای تسویه طبقه دهم و مذاکره با معاون شهرداری برای انجام مراحل تغییر نقشه از ۹ به ۱۰ که متاسفانه روند اداری مجدد و طولانی برای اخذ پروانه ۱۰ طبقه به دنبال خواهد داشت ( عکس ۱ )

۳ _ پیگیری کسری زمین ۱۰۲۱ و ارائه مدرک به کارشناس رسمی دادگستری برای اظهار نظر در مورد موضوع و ارائه گزارش آن به اتحادیه تعاونی های مسکن تهران

۴ _ مراجعه به اداره تعاون و تهیه اسناد و مدارک برای پاسخگویی به برخی مطالبات و شکایت سهامداران در مورد موضوع مشارکت

۵_ آماده سازی لیست واریزی اعضا تعاونی جهت درج در سایت و گروه تعاونی

۶_ تدوین و عقد ۸ قرارداد جدید از سهامداران و اعضای تعاونی

۷ _ ارائه معرفی نامه برای اخذ وام به چند نفر از اعضای متقاضی

۸ _ آماده سازی گزارش مالی از هزینه‌کرد تعاونی از ابتدا شروع پروژه تا ماه های اخیر جهت اطلاع رسانی به اعضا و آگاهی ایشان و سپس درج در سایت و گروه تعاونی که به زودی درج خواهد شد

بخش فنی و مهندسی :

۱_ اجرای چاه های ارت و فاضلاب در فونداسیون بلوک دوم ( عکس ۲ )

۲_ خاکریزی در قالبهای فونداسیون دوم و دیوارهای حائل اطراف بلوک اول ( عکس ۳ )

۳_ اجرای عایق و پرایمر دیوارهای حائل زیرزمینی بلوک اول که زیر خاک مدفون خواهند شد ( عکس ۴ )

۴_ اجرای آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی ستونها و دیوارهای مانده زیرزمینی اول ( عکس ۵ )

۵_ آرماتوربندی و قالب بندی پارت اول سقف زیر زمینی اول ( عکس ۶)

۶_ بتن ریزی سقف زیر زمین اول بلوک اول( عکس ۷ )

۷_ اجرای کروم بندی و تراز بندی کف فونداسیون بلوک دوم جهت اجرای بتن مگر فونداسیون ( عکس ۸ )

به نام خدا

گزارش عملکرد از ابتدای سال ۹۹

مورخ 99/03/14

بخش فنی و مهندسی :

۱_ اجرای سقف ۲- شامل ( آرماتور بندی ستونها ، دیوارهای برشی ، دیوار حائل و بتن ریزی آنها سپس آرماتور بندی و قالبندی سقف و بتن ریزی آن ) عکس1

۲_ اجرای بخشی از ستونها و دیوارهای برشی سقف ۱- جهت بتن ریزی عکس2

۳- (عکس3) اتمام گودبرداری فونداسیون بلوک دوم

۴- دوم( عکس4) انجام عملیات نقشه برداری و پیاده سازی فونداسیون بلوک دوم و غلطک کوبی جهت تحکیم بستر در بلوک

۵- (عکس5) تهیه تاور کرین برای ساخت دو بلوک

۶-کارگذاری پایه تثبیت تاور کرین و آرماتور بندی و بتن ریزی جهت نصب تاور کرین مابین دو بلوک ( عکس6)

۷- اجرای عایقکاری پشت دیوار حائل بلوک A برای حفاظت در برابر خوردگی خاک وجلوگیری از ورود رطوبت و همچنین اجرای زهکشی دور بلوک (عکس 7 ) A

۸-( عکس 8) شروع عملیات دیوار چینی و قالبندی مطابق نقشه های سازه در فونداسیون بلوک B

بخش اداری و مالی :
1- ادامه اجرای عملیات ساختمانی از ابتدای سال 99 بدون وقفه و تعطیلی به رغم مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا که البته با رعایت نکات بهداشتی و پیش بینی برای خرید تجهیزات و مصالح مورد نیاز 2 ماه که از قبل پیش بینی شده بود.
2- تعدیل نیرو های استخدامی در شرکت تعاونی و برنامه ریزی برای بازدهی بیشتر کارکنان از طریق توجیه شرح وظایف و تقسیم کار بهینه

3- اقدام برای اخذ مابقی عوارض و تراکم طبقه دهم ، که بخش اول علی الحساب آن در پایان اسفند ماه ۹۸ به مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شهرداری پرداخت شد که پس از رایزنی با شهردار منطقه و معاون شهرسازی و کمک آقای فلاح با ارائه تخفیف به فرهنگیان مقرر شد مابقی علی الحساب ، مبلغ ۱۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دیگر نیز پرداخت شود و سپس نقشه ها از ۹ به ۱۰ مجددا تغییر یابد و به شهرداری ارائه گردد جهت انجام مراحل بعدی . عکس9
4- پیگیری برای محاسبه عوارض طبقه دهم طبق روش سیستمی صدور پروانه که با سفارش و ارتباط ویژ ه آقای فلاح با شورای شهر و دفتر امور مناطق شهرداری برای مساعدت به فرهنگیان..عکس10
5- اقدام به اخذ کارشناس رسمی دادگستری برای ۱۰۲۱ متر مربع کسری زمین و پیگیری و برگزاری جلسات متعدد در اتحادیه تعاونیهای مسکن با دو تعاونی دیگر و تعاونی منطقه4که در حال پیگیریست.

6- پیگیری وام مسکن که تا مرحله ارزیابی پیش رفته است ، ولی به دلیل مشکل درشماره کد جام سند زمین می بایست اصلاح انجام شود که آن نیز مستلزم استعلام ازسازمان زمین شهری است که در مرحله پیگیری است.

7- انجام حسابرسی توسط شرکت حسابرس و نیز انجام مراحل آماده سازی صورت های مالی برای ارائه به مجمع پیش رو

8- ارسال نامه برای پرداخت سهم جواز طبقه دهم برای اعضایی که درخواست مشارکت داده اند و قرارداد ساخت منعقد ننموده اند

9- تعاونی از طریق تماس با اعضا و مکاتبات و دعوت حضوری پیگیری واریز اقساط
10- ثبت به روز مبالغ واریز شده توسط اعضا در سیستم حسابداری تعاونی

گزارش هفتگی بیست و یکم

مورخ ۹۸/۱۰/۱۸

بخش اداری و مالی:

۱ _آماده سازی لیست اعضایی که قراردادی را با تعاونی منعقد نکرده‌اند و ارسال اخطار قانونی طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۹۸/۰۵/۲۵ برای انعقاد قرارداد ساخت بدیهی است طبق ماده ۴۶ اساسنامه تبصره ۷ در صورتی که عضو نسبت به انعقاد قرارداد احداث با تعاونی اقدام نکند عضو واجد شرایط دیگر جایگزین و با تسویه حساب گواهی موضوع ماده ۴۴ نیز باطل خواهد شد

۲_ مشاوره حقوقی با وکلا و نوشتن طرح دادخواست برای ۱۰۲۱/۹۱ متر مربع از زمین تعاونی که از سند مشاع فقط از سهم تعاونی نگین پونک واگذار گردیده بود

۳_پیگیری برای واریزی قسط دوم قرارداد ساخت

۴_مراجعه و تهیه مدارک به انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران برای درخواست عضویت و استفاده از تسهیلات بیشتر بانکی و مزایای بعدی آن

بخش فنی و مهندسی :

۱_ بتن ریزی پارت اول فونداسیون ( عکس ۱ )

۲_ آماده سازی همبندی ارت برای پارت دوم فونداسیون و بتن ریزی آن (عکس ۲ )

۳ _ آماده سازی همبندی ارت برای پارت سوم فونداسیون و بتن ریزی آن (عکس ۳ )

۴_ آماده سازی همبندی ارت برای پارت چهارم فونداسیون و بتن ریزی آن(عکس ۴ )

۵_ تعیین مدارک و مستندات و برآوردهای فنی و مهندسی لازم برای شروع اولین سقف

۶ _بتن ریزی پارت آخر فونداسیون و تکمیل فنداسیون بلوک A و بتن ریزی تعدادی از ستون ها برای اجرای سقف اول (عکس ۵ )

۷ _اجرای آرماتور بندی ستونها و دیوارهای حائل و دیوارهای برشی اولین سقف (عکس ۶ )

۸ _قالب بندی ستونها و دیوارها و آماده‌سازی آن برای بتن ریزی (عکس ۷ )

۹_ بتن ریزی برخی از ستونها و دیوارهای زیرزمین سوم (عکس ۸)

۱۰_ آرماتوربندی و قالب بندی دیوار حائل زیرزمین سوم

۱۱ _برنامه ریزی برای گود برداری بلوک B در آینده نزدیک.
 

گزارش هفتگی بیستم

مورخ ۹۸/۹/۱۲

بخش اداری مالی :

۱ _ پیگیری واریزی اعضا که واریزی های زیر ۴۲ میلیون تومان داشتند و اخطار برای آنها ارسال شده بود که تعداد آنها دو ماه قبل بالای ۴۰ نفر بودند که هم اکنون حدود ۷ نفر می باشد که مراتب قانونی بعدی در مورد آنها اجرا خواهد شد .

۲ _ آماده شدن کارت های بانک رسالت عده ای از اعضا و تحویل به آنها (عکس ۱) .

۳ _ مذاکره با بانک توسعه تعاون برای استفاده از تسهیلات و وام های جدید با سود های کمتر در قالب انعقاد تفاهم نامه جدید ( عکس ۲ )

۴ _ مراجعه و مذاکره با بانک مسکن جهت استفاده از وام مسکن برای ساخت که پس از پیگیری‌های انجام شده مراحل تشکیل پرونده وام مسکن برای اعضا انجام شد که انشاءالله پس از طی مراحل قانونی بتوانیم از مزایای آن بهره مند شوید ( عکس ۳ )

۵ _آماده سازی طرح و برنامه برای تعداد اندکی از اعضایی که متراژ بالا انتخاب نمودند ولی متاسفانه به تعهدات خود عمل نمی کند ، به طوری که طبق مصوبه مجمع عمومی به تیپ و متراژ پایین تر منتقل شوند و به زودی مراتب برای آنها اعمال خواهد شد .

۶ _ پیگیری موضوع ۱۰۲۱ متر مربع از زمین شرکت تعاونی در مراجع ذیصلاح که سال‌های گذشته به شهرداری واگذار گردیده است و فقط از سهم نگین پونک پرداخت شده و از دو تعاونی شریک و مجاور کسر نگردیده است .

۷ _ ارسال پستی الحاقیه ماده ۴ قرارداد برای اعضایی که برای دریافت آن مراجعه نکرده اند و می بایست قرارداد خود را مطابق آن به پیش ببرند .

۸_ پیگیری واریزی قسط دوم قرارداد ساخت که از مورخ ۹۸/۹/۱ شروع شده بابت اتمام فونداسیون و سقف اول می باشد .

بخش فنی و مهندسی :

۱ _تکمیل آرماتورهای ستون و دیوار برشی بر روی فونداسیون

۲ _ اجرای سیستم ارت روی فونداسیون و هم بندی آن و کارگزاری میله راد های مسی ( عکس ۴ )

۳ _ آماده‌سازی پارت اول بتن ریزی که به دلیل آلودگی هوا و منع رفت و آمد کامیون و بارندگی چند روز به تاخیر افتاده است ( عکس ۵)
 

گزارش هفتگی نوزدهم

مورخ ۹۸/۰۸/۱۹

بخش اداری مالی :

۱_ برگزاری جلسه با برخی از اعضاء در مورد روش ها و برنامه های تعاونی برای ساخت و انعقاد قرارداد به طوری که همه اعضای تعاونی طبق ضوابط و مصوبات تعاونی اقدام نمایند را در بر بگیرد و آنهایی که توانایی پرداخت مالی کمتری دارند بتوانند در برنامه ساخت تعاونی مشارکت کنند و از منافع آن بهره‌مند گردند مسلماً اعضایی که مراجعه نکنند و هیچ قراردادی منعقد نکنند متضرر خواهند شد ( عکس ۱ ).

۲_ برنامه ریزی برای خرید و تراکم طبقه دهم و نیز شروع عملیات در بلوک دوم

۳ _ پیگیری واریزی های اقساط اعضا و نیز آنهایی که کسری واریزی دارند ، که به یاری خداوند همکاری اعضاء رو به افزایش است و از همه آنهایی که به تعهدات خود عمل می‌کنند تشکر فراوان داریم

۴ _ مراجعه تعدادی از اعضا برای افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه رسالت و تکمیل فرم‌های بانکی و همچنین تکمیل مدارک افتتاح حساب برای شرکت تعاونی که همه مدارک ( اعم از مدارک اعضاء و شرکت تعاونی ) در مرحله اول به نماینده بانک قرض الحسنه تحویل گردید که به زودی ظرف یک هفته آینده انجام و کارت‌های آن تحویل خواهد شد سایر اعضای مراجعه کننده در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند تا هرچه زودتر بتوانیم از تسهیلات طبق ضوابط استفاده نماییم

۵ _ پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح برای مطالبات و حقوق از دست رفته تعاونی مربوط به ۱۰۲۱ متر مربع زمین تعاونی نگین پونک که شهرداری به دلیل اصلاحیه از تعاونی کسر نمود ،

۶ _پیگیری موضوع شکایت شرکت اشل در شورای انتظامی برای صدور رای طبق نظریه کارشناس ماده ۲۷ ( عکس‌ ۲) .

بخش فنی و مهندسی :

۱_ اجرای آرماتوربندی و فونداسیون و بستن شبکه بالایی فونداسیون ( عکس۳)

۲_ آماده سازی و تدارک بافتن ستون های سقف اول ( عکس ۴ )

۳_خاکبرداری بخشی از بلوک دوم و تصحیح آن و برنامه‌ریزی برای شروع بلوک دوم ( عکس ۵ )

۴ _ آماده سازی مسیر دسترسی به پروژه ، تسطیح و مناسب کردن شیب جاده برای سهولت عبور و مرور اعضا و ماشین آلات ( عکس ۶ )
 

گزارش هفتگی هجدهم

مورخ ۹۸/۰۸/۰۵

بخش اداری مالی :

۱ _جلسه در اتحادیه تعاونی مسکن برای شکایت عضوی از تعاونی برای انجام مشارکت در ساخت که مدارک و اظهارات طرفین به اتحادیه اعلام گردید و شرکت تعاونی مدارک مربوط به رد شکایت ایشان و نیز لیست قراردادها  برای ساخت و مصوبات مربوط به مجمع اخیر مورخ ۹۸/۰۵/۲۵ که مراتب ساخت را اعلام نموده اند و همه اعضای تعاونی می بایست با شرکت تعاونی قرارداد ساخت منعقد نمایند را ارائه نمود ، شرکت تعاونی برای اعضایی که هزینه ساخت را نتوانند پرداخت کنند راه حل هایی تدارک دیده که این اعضا با مراجعه به تعاونی می‌توانند از کم و کیف آن آگاه شود تا بتوانند قرارداد منعقد نمایند در غیر این صورت مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد . ( عکس ۱ )

۲ _ پیگیری واریزی از اعضا خصوصاً آنهایی که اخطار دوم برای آنها ارسال شده است ، تعدادی طی روزهای اخیر مراجعه و مبالغ به حساب تعاونی واریز کردند که گزارش آنها در هفته‌های آتی ارسال می گردد .

۳_ جلسه با هیئت مدیره بانک قرض الحسنه رسالت که با ارتباط ویژه آقای فلاح با ایشان برای استفاده از امکانات و تسهیلات بدون بهره این بانک برگزار گردید و راهکارها و روش های مناسبی از طرف ایشان برای تعاونی ارائه گردید و مقرر شد نماینده این بانک برای ارتباط با تعاونی و افتتاح حساب و راهنماییهای مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نماید .

۴ _حضور نماینده بانک قرض الحسنه رسالت در دفتر شرکت برای افتتاح حساب شرکت تعاونی و نیز تشکیل یک کانون به نام تعاونی نگین که شامل تمامی اعضا می باشد که بایستی افتتاح حساب نمایند و بانک قرض الحسنه برای این کانون امکانات و تسهیلات ویژه ای تدارک خواهد دید که به زودی اطلاع رسانی دقیق تر خواهد شد به طوری که با هماهنگی بانک قرض الحسنه رسالت برای همه اعضا در کانون افتتاح حساب خواهد شد و هر عضو می‌تواند با توجه به اولویت و گردش حساب خود و همچنین بخشی از گردش حساب تعاونی وام تسهیلات بدون بهره طبق ضوابط بانک قرض الحسنه رسالت دریافت نماید ( عکس ۲ )

۵_ برنامه ریزی برای برگزاری مجمع برای اعضای که با ارسال اخطار دوم واریزی خود را تکمیل ننموده اند و بایستی طبق اساسنامه قانون بخش تعاون به مجمع معرفی شوند ، بدیهی است اعضایی که قرارداد منعقد نکنند صرفاً عضو تعاونی هستند و سهام دارند و پس از اعلام مراتب ساخت و دعوت تعاونی طبق ماده ۴۶ اساسنامه اگر قراردادی منعقد نکنند و مبالغ اقساط را واریز نکنند می بایست تسویه حساب نمایند و تعاونی پس از آن صرفاً متعهد به تحویل واحد به اعضایی است که قرارداد ساخت را عقد نمایند ، این قرارداد در هر محکمه ای مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود .

بخش فنی مهندسی :

۱_ عقد قرارداد فونداسیون با پیمانکار مربوطه و شروع عملیات فونداسیون ، تعاونی مصمم است که انشالله تا یکماه آینده فونداسیون را به اتمام رساند و پس از آن سقف و اسکلت را آغاز نماید .

۲_شروع عملیات آرماتوربندی فونداسیون شامل خرید میلگرد پخش میلگرد های کف و قرار دادن اسپیسر ساخت خرک پخش و نصب میلگردهای چاله آسانسور و ادامه فعالیت جهت تکمیل فونداسیون (عکس ۳)

۳_ پیگیری با شهرداری ناحیه برای اصلاح و بسترسازی مسیر و راه دسترسی به پروژه برای حمل و نقل و نیز تسهیل رفت و آمد برای اعضای پروژه
 

گزارش هفتگی هفدهم

مورخ ۹۸/۰۷/۲۰

بخش اداری _مالی :

۱_ تهیه لیست واریزی های اعضای تعاونی و اعلام و درج آن در گروه و سایت تعاونی نگین پونک

۲_ پیگیری واریزی های اعضا طبق مکانیزم های طراحی شده برای اقساط و قرارداد

۳ _ارسال اخطار دوم به صورت پستی برای اعضای که واریزیشان کامل نیست طبق ماده ۱۳ قانون بخش تعاون و ماده ۵۸ اساسنامه تعاونی

۴_ جلسه برای مشورت و همفکری با تعاونی مسکن وزارت کشور که با هماهنگی جناب آقای فلاح انجام شد که این تعاونی بالغ بر ۳۰۰۰ عضو دارد (عکس ۱)

۴ _هماهنگی و پیگیری برای استفاده از امکانات و تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت که با مساعدت آقای فلاح با هیئت مدیره بانک رسالت انجام شد و در هفته آینده طی جلسه حضوری با هیئت مدیره و مدیران بانک از راهکارهای آنها استفاده خواهد شد و نتیجه جهت اقدام و افتتاح حساب اعضاء اعلام می گردد.

بخش فنی و مهندسی :

۱_ اجرای قالب و دیوار ضلع جنوبی فونداسیون بلوکa (عکس ۲ )

۲_نقشه برداری و پیاده سازی محل ستونها و دیوارهای برشی و دیوارهای حائل فونداسیون بر روی بتن مگر (عکس ۳ )

۳_ بازگشایی پاکات مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام فونداسیون که به یاری خدا با سرعت در هفته آینده شاهد عملیات اجرایی فونداسیون و سپس تکمیل آن هستیم( عکس ۴ )

۴_ آرماتوربندی و برش و خم میلگرد های فونداسیون ( عکس۵ )
گزارش هفتگی شانزدهم

مورخ ۹۸/۰۷/۰۶

بخش اداری مالی :

۱_ جلسه با تعاونی با هیات تصفیه منطقه ۴ بابت مطالبات آنها طبق توافق نامه .

۲_ ادامه پیگیری واریزی های نامشخص از بانک ها .

۳_ ارسال نامه های اخطار اول به صورت پستی برای ۳۸ نفر از اعضایی که واریزی زیر ۴۲ میلیون تومان دارند .

۴ پیگیری واریزیهای اعضا طبق مکانیزم های طراحی شده .

۵_ ثبت مراحل اداری مجمع اخیر در اداره ثبت شرکتها .

بخش فنی و مهندسی :

۱_ تمیزکاری و نخاله برداری قسمت شرقی زمین و تسطیح آن و دسترسی به محل پروژه ، انجام ورقکاری ضلع شرقی کارگاه ، جابجایی تیرهای برق دپو شده قسمت غربی وانتقال به قسمت شرقی کارگاه ، جابجایی تانکرهای آب به دو نقطه از کارگاه و آماده سازی کارگاه برای انتقال دفتر به محل پروژه در آینده‌ای نزدیک . (عکس ۱ )


۲ _ بررسی و آنالیز مهندسی شرکت های بتنی و آزمایشگاه های بتن .

۳_ تکمیل آرماتوربندی شمع ها و جا گذاری آن ها در محلهای حفر شده . ( عکس ۲ )

۴ _ بتن ریزی شمع ها و تکمیل آن ها . ( عکس ۳ )

۵ _ برنامه ریزی برای آرماتور بندی و بتن ریزی فونداسیون به صورت گسترده طبق برنامه زمانی پروژه

گزارش هفتگی پانزدهم

مورخ ۹۸/۰۶/۲۸

بخش اداری مالی :

۱ _ جلسه در اتحادیه تعاونی های مسکن تهران به همراه ۲ تعاونی دیگر تهران پونک و مروارید کوهسار با منطقه ۴ بابت مطالبات و تسویه حساب مطابق توافقات قبلی

۲ _ ارسال مدارک و مراجع به اتاق تعاون برای کمیسیون داوری اتاق تعاون ( دو جلسه ) در مورد شکایت یکی از سهامداران که متاسفانه بدون دلایل مستند انجام شده بود و فقط روند اداری کارشرکت را به تاخیر انداخت که با بررسی کمیسیون شکایت ایشان رد شد . ( عکس ۱ )

امید است همه اعضا به دور ازتنش و عقاید شخصی دست به دست هم برای خانه دارشدن همکاری نمایند .

۳ _ پیگیری واریزی های نامشخص قبلی شرکت و مغایرت گیری آنها توسط حسابداری از پرینت بانکی حساب ها که عمده واریزی های نامشخص برطرف گردید و فقط تعدادی از قبل باقیمانده که نام واریز کننده مشخص نیست و فیش آن نیز ارائه نشده است که با مکاتبه با بانک‌های مذکور مقرر است مشخصات دقیق تری از واریز کننده دریافت گردد.

از اعضا تقاضامندیم اصل فیش واریزی های خود را به دفتر دفتر تعاونی ارسال نمایند.

۴ _ آماده سازی و تنظیم مفاد قرارداد برای اعضایی که هزینه پرداخت ساخت را ندارند و نمی توانند قرارداد ساخت وساز با تعاونی منعقد کنند ، لذا تعاونی پس از مکاتبه با آنها و در صورت پرداخت سهم جواز از سوی ایشان به صورت مشارکتی با آنها قراردادی منعقد خواهد کرد پس از آماده‌سازی این قرار داد و طی مراحل اداری اطلاع رسانی خواهد شد .

۵ _ آماده سازی نامه های اخطار برای اعضایی که واریزی زیر ۴۲ میلیون تومان دارند و همچنین اعلام اخطار فسخ برای تعداد محدود از اعضایی که قرارداد ساخت منعقد کردند ولی واریزی آنها کمتر از ۴۲ میلیون تومان است

۶ _ آماده سازی و پیاده سازی و تنظیم سیستم بایگانی و مکاتبات در شرکت تعاونی و نیز تشکیل پرونده های کامپیوتری برای اعضا و سیستم اداری شرکت تعاونی

بخش فنی و مهندسی :

۱ _ آرماتوربندی شمع های فونداسیون و تکمیل آن ها ( عکس ۲ )

۲ _ کول گذاری چاههای فاضلاب (عکس ۳)

۳ _ تهیه اسناد و برگه های مناقصه جهت انتخاب پیمانکار برای اجرای فونداسیون مطابق آیین نامه معاملات.
 

گزارش هفتگی چهاردهم

 مورخ ۹۸/۰۶/۱۴

 بخش اداری و مالی :

 ۱ _ ارسال مدارک مورد درخواست و تکمیلی مجمع عمومی نوبت دوم مورخ ۹۸/۰۵/۲۵ به اداره کل تعاون   ( عکس ۱ )

 ۲ _ مراجعه به اتاق تعاون جهت ارائه مدارک مورد تقاضای ایشان برای مجمع اخیر

۳ _ پیگیری مراحل ثبت مجمع فوق‌العاده قبلی در مورد تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی که انجام و مراحل ثبتی آن کامل شد .

 ۴ _ دعوت از اعضایی که الحاقیه قرارداد امضا کردند برای دریافت آن و مهر و امضای الحاقیه آن ها از طرف شرکت تعاونی و تحویل به عضو .

۵ _ مذاکره با بانک توسعه تعاون برای گرفتن اعتبار وام بانکی مجدد با توجه به ایجاد اعتبار و توافقات قبلی با بانک .

 ۶ _ ارائه مدارک و پاسخ به شکایت یک سهامدار در اداره تعاون که متاسفانه بدون دلایل مستند قانونی و به قصد تاخیر در روند اداری شرکت انجام شده است .

 ۷ _ آماده سازی نامه های اخطار برای اعضایی که واریزی آنها کمتر از ۴۲ میلیون تومان است مطابق اساسنامه شرکت تعاونی.

۸ _ پیگیری برای واریزی های اقساط اعضا با توجه به شروع عملیات اجرایی و نیاز به نقدینگی برای شرکت تعاونی که امید به خداوند دارای پیشرفت 

مناسبی از سوی تعاونی و اعضا بوده است .

 

بخش فنی و مهندسی :

۱ _ نقشه برداری و چک کردن تراز کف برای بتن مگر و کروم بندی برای بتن ریزی( عکس ۲ ) .

۲ _ بتن ریزی برخی از شمع ها و بسترهای فونداسیون (عکس ۳) 

۳ _ تکمیل بتن ریزی مگر (عکس ۴) 

4_ کول گذاری چاه های فاضلاب ( عکس ۵ )

 ۵ _ شروع آرماتور بندی برای فونداسیون و شمع ها ( عکس۶)
 

 گزارش هفتگی سیزدهم 

مورخ ۹۸/۰۵/۳۱

 بخش اداری مالی :

 ۱ _ برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم مورخ ۹۸/۰۵/۲۵  که این جلسه با تصویب همه دستورات جلسات و انتخاب بازرس اصلی آقای مهندس غفوری و بازرس علی البدل آقای کاشانی به انجام رسید .  صورتهای مالی قبلی و منتهی به سال ۹۸ تصویب تصویب شد و بودجه پیشنهادی نیز توسط مجمع تصویب شد .

همچنین مراتب ماده ۴۶ و روش ساخت اعلام و تصویب شد ( عکس ۱ )

۲_ تکمیل مدارک و صورتجلسات مجمع عمومی مذکور و ارائه مستندات آن به اداره کل تعاون

 ۳ _ برنامه ریزی برای دعوت از اعضای که تا کنون قرارداد یا توافق نامه با تعاونی امضا نکردند و مشخص کردن وضعیت آنها  ، همچنین اعلام شروع واریز اقساط اعضا طبق قرارداد و الحاقیه که تعدادی از آنها به تعاونی مراجعه و واریزی خود را تکمیل نمودند و بسیاری از آنها نیز اعلام همکاری کردند که در اول هفته تکمیل خواهند کرد .

 بخش فنی و مهندسی :

۱_  تکمیل حصار کشی بخش شمالی زمین و ارائه مدارک مورد نیاز به ناحیه شهرداری (عکس ۲)

 

۲_جلسه با مهندسین ناظر برای شروع عملیات اجرایی و تایید گزارش مرحله اول مهندس ناظر(عکس 3)

 

۳ _ بهینه سازی نقشه های سازه برای اجرای فونداسیون و اسکلت

 ۴ _جمع آوری و حمل خاک حاصل از حفاری در بلوک a و آماده سازی آن برای بتن ریزی (عکس 4)

 

۵_ سنگ چینی و بلور و چینی و کروم بندی برای اجرای بتن مگر فونداسیون ( عکس 5)
گزارش هفتگی دوازدهم

 مورخ ۹۸/۰۵/۱۷

بخش اداری و مالی :

۱ _ صدور و چاپ پروانه ساخت(عکس ۱)

 ۲ _ مراجعه به شهرداری ناحیه و دریافت چک لیست مورد نیاز برای شروع عملیات اجرایی شامل رعایت استانداردها و حصار کشی و نصب تابلو و تهیه زونکن های مدارک مورد نیاز در محل پروژه (عکس ۲)

 ۳ _ انجام تعهدات محضری برای شهرداری ناحیه جهت شروع عملیات ساختمانی

 ۴ _ثبت کد پیمانکاری برای گودبرداری و پسماند در دفتر خدمات شهرداری

 ۵ _ چاپ آگهی مجمع عمومی نوبت دوم در روزنامه  (عکس ۳) 

۶ _ ارائه مدارک مربوط به مجمع عمومی پیش رو به اداره کل تعاون و اتاق تعاون

 

 

 بخش فنی و مهندسی :

۱_ آرشیو و مهر و امضای یک سری از نقشه های سازه ،برق ، مکانیک و معماری توسط مهندسین طراح و ناظر پروژه و اسکن آنها در دفتر خدمات شهرداری

 ۲ _عملیات تسطیح مسیر دسترسی به پروژه (عکس ۴)

 ۳ _ پیگیری و تکمیل حصارکشی و آماده سازی زمین طبق ضوابط شهرداری ناحیه و همچنین تهیه تابلو مشخصات ملک (عکس ۵) 

۴ _ پیگیری نما در کمیسیون نما مورخ ۹۸/۰۵/۱۳ که مقرر گردید پس از رفع چند مورد جزئی در جلسه بعدی ارائه گردد
 

 گزارش هفتگی یازدهم 

مورخ ۹۸/۰۴/۲۸

بخش اداری و مالی : 

 

۱ _ پیگیری مراحل ثبت شرکتها برای مجمع تمدید فعالیت شرکت 

۲ _طی مراحل برای چاپ پروانه ساخت در شهرداری و پرداخت هزینه های مربوط به عوارض و نوسازی ۹۸ و نیز پرداخت های دفتر خدمات الکترونیک شهر (عکس ۱ )

 

 ۳ _ثبت کلیه مراحل برای چاپ پروانه ساخت در دفتر خدمات الکترونیک شهر ( عکس ۲ ) 

 

۴ _ دعوت از اعضای تعاونی و حضور آنها در دفتر شرکت تعاونی برای اطلاع از مراتب ساخت و برنامه‌های شرکت تعاونی که انشاءالله پس از صدور جواز ساخت با قدرت و حمایت اعضا ساخت آغاز خواهد شد

 ۵ _ ارائه اسامی کاندیدای بازرسی تعاونی برای مجمع عمومی عادی پیش رو  ( عکس ۳ )

۶ _ پیگیری شکایت از شرکت در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی

 

 بخش فنی مهندسی :

 ۱ _ پیگیری در دفتر خدمات شهرداری برای صدور پروانه ساخت

 ۲ _ برنامه ریزی برای شروع عملیات ساختمانی شامل بتن مگر و شمع‌ها در محل پروژه و نیز آنالیز نقشه های فونداسیون و سازه برای اجرا.
 

گزارش هفتگی دهم 

مورخ  ۹۸/۰۴/۲۰

 بخش اداری مالی :

 ۱ _ مراجعه به اداره تعاون و اخذ تایید مجمع و نیز ارائه نامه گزارش مربوط به نامه ارسالی قبلی اداره تعاون (عکس ۱)

 ۲ _ تهیه و تکمیل مدارک مربوط به مجموع قبلی و تأییدیه آن جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها جهت تمدید فعالیت تعاونی

۳ _ جلسات حضوری و دعوت از اعضا و مراجعه آنها به تعاونی متوسط روزانه حدود ۱۰ نفر طبق دعوت در سایت و گروه های مجازی و به صورت تلفنی جهت بررسی مراتب ساخت و تشریح اهداف و برنامه های تعاونی برای اعضا

۴ _ جلسه با کارگروه تعاونی در مورد دعوت از اعضا و نیز پاسخ و بحث در مورد مسائل مطروحه آنها بخش

 

 فنی و مهندسی :

۱_ تهیه مدارک مربوط به گودبرداری و چک لیست های مدنظر شهرداری برای صدور پروانه ساخت و آماده سازی آنها (عکس ۲)

 

۲_ پیگیری مراحل برای صدور پروانه ساخت.
 

گزارش هفتگی نهم

مورخ ۹۸/۰۴/۱۳

 بخش اداری مالی  :

۱ _ ارائه صورتهای مالی جهت بررسی به حسابرس .

 2 _ ارائه لیست واریزی اعضا در سایت و گروه مجاز ی تلگرام تعاونی .

 ۳ _ مکاتبات طبق دستورالعمل ارشادی اداره تعاون با افراد لیست اخراج و طی مراحل بعدی آن و همچنین گزارش آن به اداره تعاون . 

۴ _ تهیه مدارک شامل برنامه زمانبندی ونیز جدول هزینه های ساخت برای دعوت از اعضای تعاونی به ترتیب لیست اولویت به دفتر تعاونی جهت ارائه برنامه ها ونیز نظرخواهی از آنها .

۵ _  دعوت از گروه اول از اعضا و نیز جلسه با کارگروه در مورد ساخت و تبادل نظر با آن‌ها در مورخ ۹۸/۰۴/۱۳ که همگی کاملاً اعلام آمادگی نمودند برای ساخت (عکس ۱ ) .

 بخش فنی و مهندسی :

 ۱ _ برآورد هزینه های ساخت و تهیه برنامه زمانبندی .

 ۲ _ پیگیری برای صدور و چاپ پروانه ساختمان در شهرداری و دفتر خدمات شامل ارایه توضیحات و مدارک درخواستی آنها در مورد نقشه ها .
 


گزارش هفتگی هشتم

مورخه ۹۸/۰۳/۳۰

بخش اداری و مالی:

۱_ تهیه لیست سه ماه واریزی اعضا و بروز رسانی آن جهت درج در سایت و گروه‌های مجازی شرکت.
۲_ پرداخت پیش قسط دوم تامین اجتماعی و صدور دفترچه اقساط و سپس صدور هولوگرام تسویه بیمه تامین اجتماعی. (عکس یک)


۳_ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی در مورخه ۹۸/۰۳/۲۴ . (عکس دو)


۴_تکمیل مدارک و صورتجلسات مجمع فوق العاده و ارائه آن به اداره تعاون جهت ثبت و طی مراحل قانونی.
۵_ پیگیری برخی موضوعات مطروحه شرکت تعاونی در اداره کل تعاون و دریافت دستورالعمل‌ها و. نامه های مرتبط از اداره تعاون خصوصادر مورداخراج.
۶_ چاپ آگهی روزنامه برای مجمع عمومی عادی نوبت اول و دستورات جلسه آن. (عکس ۳)


۷_پیگیری موضوع و طرح دعوای شرکت تعاونی با شرکت اشل در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و صدور رای در سازمان نظام مهندسی علیه شرکت اشل.
۸_ بررسی طرح های مختلف برای شروع ساخت‌وساز با رعایت قوانین و صرف و صلاح اعضا به طوری که انشالله با شروع ساخت و ساز همه سهامداران به منفعت مورد نظر برسند و حقی از کسی تضییع نشود .مخصوصا آنهایی که به موقع اقساط واریز می‌نمایند.
۹_ بررسی و تدوین چند مفاد برای تکمیل قرارداد فی مابین با توجه به برنامه ساخت و نیز قیمت جدید مصالح ساختمانی .
تعاونی در حال تدوین طرحی برای ساخت است ،خصوصا انها که قرارداد منعقد نمودند و. واریزی کامل دارند تا بتوانند پس از صدور جواز ساخت ، انشاالله بزودی فاز اول ساخت در بلوک Aرا شاهد باشند.
بخش فنی و مهندسی:

۱_ گواهی امضا تمامی اسناد مورد نیاز برای صدور پروانه ساختمان توسط مدیرعامل و هیئت مدیره و ارائه به شهرداری و دفتر خدمات و ثبت گواهی تسویه بیمه و نیز تعهد محضری ارایه نما پس از صدور پروانه به شهرداری .
به یاری خداوند به زودی پروانه ساخت چاپ شود.
۲_ انجام تدارکات لازم جهت عملیات کول گذاری در چند روز آینده و همچنین انجام عملیات ساخت پس از صدور جواز

گزارش هفتگی هفتم

مورخ ۸ /۹۸/۳

بخش اداری و مالی :

۱ _ اتمام و جمع بندی صورت های مالی شرکت توسط حسابدار و مدیر مالی شرکت تعاونی و تحویل به شرکت حسابرسی منتخب مجمع برای حسابرسی و گزارش به مجمع

۲ _ پیگیری کسری واریزی های اعضایی که واریزی زیر ۴۲ میلیون تومان دارند و وصول تعداد قابل توجهی از آنها و انشاالله به کمک همکاران در شرکت تعاونی مابقی تا قبل از چاپ جواز ساخت وصول شود چرا که بعد از چاپ جواز ساخت افرادی که سهم خود را پرداخت نکرده باشند حتماً متضرر می‌شوند.

۳_ پرداخت پیش قسط اولیه فیش تامین اجتماعی به مبلغ ۹۰ میلیون تومان و وصول آن در سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۸ و تهیه تضمین های اقساط مانده ۳۰ قسط در قالب سفته و چک تضمین توسط مدیر عامل و هیئت مدیره تعاونی و پیگیری اداری برای صدور تسویه پرداخت آن جهت ارائه به شهرداری برای صدور پروانه ساخت ( عکس ۱ )

۴ _ آماده سازی دستورات جلسه مجمع عمومی عادی پیشرو و تنظیم زمان برگزاری آن با توجه به تاریخ حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرس منتخب مجمع

۵ _ چاپ آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم با موضوع تمدید فعالیت شرکت تعاونی ( عکس ۲ )

بخش فنی و مهندسی :

۱ _ تهیه و آماده سازی مدارک مربوط به نقشه و جانمایی واحدها و پارکینگ و انباری مربوطه برای آرشیو جواز ساخت در شهرداری بخش شناسنامه فنی و ملکی و امضای آن ها توسط مهندسین ناظر در دفترخانه

۲ _ حضور در جلسه دفاع از طرح نما در شهرداری مرکز کمیسیون نما با حضور مهندس طراح نما و مالک (عکس ۳ )

۳ _ پرداخت بخشی از مانده مطالبات مربوط به شرکت های طراح سازه _معماری _برق و مکانیک با توجه به تاییدات نقشه ها و محاسبات آنها در نظام مهندسی برای جواز ساختگزارش هفتگی ششم

مورخ ۹۸/۰۲/۳۰

بخش اداری مالی :

۱ _ تهیه و جمع بندی صورتهای مالی و تراز مالی برای ارائه به حسابرس جهت مجمع عمومی پیشرو

۲ _ پیگیری کسری واریزی ۶۳ نفر از اعضای که واریزی زیر ۴۲ میلیون تومان دارند و تماس و هماهنگی با آنها جهت واریزی و حضور در دفتر تعاونی

۳ _ پیرو ارتباط ویژه آقای فلاح با مدیران سازمان تامین اجتماعی برای مساعدت و تقسیط هزینه بیمه کارگران ساختمان برای صدور پروانه ساخت به سازمان تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ مراجعه و پیگیرانجام تقسیط هستیم که انشالله بتوانیم به نتیجه مثبت برسانیم ( عکس ۱ )


متعاقب آن به شعبه ۲۸ تامین اجتماعی مراجعه(عکس ۲ ) و فیش مربوطه صادر گردید
( عکس ۳ )
و برای اقدام بعدی فیش را به سازمان تامین اجتماعی غرب ارسال کردیم و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد انشالله .

عکس ۲

 

عکس۳

۴ _ بررسی و تهیه دستورات جلسه مجمع عمومی عادی پیشرو و برنامه ریزی برای برگزاری و زمانبندی قانونی آن که متعاقبا به اطلاع خواهد رسید .

۵ _ شرکت تعاونی طبق اساسنامه و مصوب مجمع عمومی و قراردادهایی که با اعضاء منعقد کرده است مصمم به ساخت می باشد و کلیه ملزومات را برنامه‌ریزی کرده است و هم اکنون مشغول مکتوب کردن و آماده سازی طرح و اسنادی است که اعضایی که توان پرداخت هزینه ساخت را ندارند پس از پرداخت هزینه جواز ساختمان ، با امضای قراردادی , آنها نیز بتوانند صاحب خانه شوند .

بخش فنی و مهندسی :

۱ _ پیگیری مشکلات اداری در سازمان فناوران شهرداری و دفتر خدمات شهرداری و نیز سازمان نظام مهندسی برای تکمیل مراحل صدور پروانه ساخت که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی بین این ادارات با توجه به خاص بودن مورد پروانه تعاونی که با اعمال تخفیف انجام شده و در سیستم تعریف خاصی ندارد ، مشکلات ناخوانده‌ای ایجاد می شود که بلافاصله پیگیری و حل می‌کنیم .
از جمله مشکل اخیر که پیش آمده و خدا را شکر با پیگیری به نتیجه رساندیم ، ایجاد خطای عدم پرداخت حق الزحمه ناظران در سیستم کامپیوتری ( عکس ۴ ) بود که علیرغم پرداخت هزینه ناظران این مشکل به وجود آمده بود که پس از مراجعات متعدد و مکاتبات فراوان با سازمان نظام مهندسی و فن آوران شهرداری و دفتر خدمات که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی بین آنها به وجود آمده بود ( عکس ۵ ) .
نهایتا توانستیم خطای مذکور را از سیستم حذف و مدارک مربوط به پروانه ساختمان شامل مشخصات کامل واحدها و متراژ انباری و پارکینگ مربوطه را چاپ و برای پروانه ساختمان آماده کنیم (عکس ۶) که چند روزی زمان کار را طولانی‌تر کرد .

عکس۴

 

عکس۵

 

عکس۵

 

عکس۵

 

عکس۵

 

عکس۶

عکس6

۲_حضور مالک و ناظران در دفترخانه و امضای برگه سبزهای تعهد نظارت و ثبت در شهرداری برای پروانه ساخت (عکس ۷ ).

عکس7

 

۳_اتمام حفر چاهای بلوک a شامل ۱۶ شمع ۲حلقه چاه تاسیسات برقی ۳ حلقه چاه تاسیسات مکانیکی با انباره در حدو ۱۰۰ متر مکعب
گزارش هفتگی پنجم 
مورخ ۹۸/۰۲/۲۲

بخش اداری مالی :

۱ _ تهیه لیست اعضایی که واریزی پایین تر از ۴۲ میلیون تومان دارد و پیگیری مطالبات تعاونی از این افراد که تعدادشان حدود ۶۴ نفر است و می بایست واریزی علی الحساب خود را بدون احتساب جرائم مربوطه به حداقل واریزی مربوط به تیپ ( ۱) برسانند ( عکس ۱ )


۲_ درج آگهی مجمع فوق العاده نوبت دوم و تهیه و ارسال مدارک مربوط به اداره تعاون ( عکس ۲ )

۳_آماده سازی طرح جدید و فراگیر برای ساخت به طوری که همه اعضای تعاونی متناسب با اولویت واریزی و امتیاز بتوانند صاحب‌خانه شود البته به شرط اینکه سهم علی الحساب پروانه ساخت خود را پرداخت نمایند
۴_ تهیه و آماده سازی مدارک مالی برای حسابرسی در مجمع عمومی پیشرو.

بخش فنی و مهندسی :

۱_ پیگیری برای تقسیط هزینه بیمه تامین اجتماعی برای صدور پروانه ساختمانی که پروانه هم اکنون در مرحله پیش نویس می باشد .
۲_ پیگیری مراحل اداری و اخذ پروانه ساختمانی در نظام مهندسی و شهرداری ،از آنجایی که پرداخت هزینه حق الزحمه ناظران برای پروژه‌ها با اعمال تخفیف خارج از سیستم و روند معمول انجام شده در بعضی مراحل اداری برای صدور پروانه ساخت مربوط به ثبت سیستم و کامپیوتر دچاراختلالاتی می شود که به صورت روزانه با نامه‌نگاری و پیگیری اداری برطرف می شود ( عکس ۳ )

۳_ با توجه به انتخاب ناظران و صدور پیش‌نویس پروانه ساختمان برای شروع عملیات اجرایی در محل پروژه قبل از چاپ پروانه ساختمان در شهرداری در حال پیگیری هستیم.
 

گزارش هفتگی چهارم

مورخ 98/02/13

بخش اداری و مالی :

۱ _تکمیل لیست برداری اموال و برچسب زنی اموال شرکت تعاونی
۲ _آماده سازی صورتهای مالی برای مجامع عمومی پیشرو و همچنین جهت ارائه به شرکت حسابرسی
۳_ بررسی طرحی برای پیگیری مطالبات شرکت تعاونی از اعضایی که سهم جواز ساخت خود را پرداخت ننموده اند .

بخش فنی و مهندسی :

۱ _پیگیری در شهرداری و دفتر خدمات شهرداری پس از به روز رسانی سیستم های کامپیوتری شهرداری برای تسویه پرداخت های نظام مهندسی و اعلام وصول و ارسال برای پیش نویس پروانه ساخت که انشالله به زودی پس از پرداخت هزینه تامین اجتماعی پروانه صادر می شود ( عکس ۱ )

۲_ اعلام نتایج آزمایشات تحکیم بستر پس از غلطک کوبی توسط ازمایشگاه تفسیر خاک که به لطف خدا تراکم ایجاد شده با میانگین ۹۵.۵ درصد حاصل گردیده است و این ازمایش برای حصول اطمینان بیشتر انجام شده است.(عکس ۲ )

۲_ انجام حفر چاه(شمع ، ارت، فاضلاب ) در پروژه که تا این لحظه ۱۵ شمع و یک چاه ارت و یک چاه فاضلاب که ازابتدای سال در حال انجام بوده و اکنون تکمیل شده است و باقیمانده کار ۲ چاه فاضلاب و یک چاه ارت میباشد که آن نیز در حال انجام است
۳ _ تدوین طرح مالی برای پرداخت اعضا جهت تحویل واحدها به طوری که یک عضو فرهنگی بتواند از عهده پرداخت آن بر آید.
۴ _ پیگیری در سازمان نظام مهندسی پس از وصول و تایید شهرداری در مرحله پیش نویس برای تایید ناظران انتخابی ( عکس ۳ )

 
 

 

گزارش هفتگی سوم 

مورخ ۹۸/۲/۸

 

بخش اداری و مالی :

 ۱_ پیگیری مدارک واریزی وام ها و اقساط طبق مستندات بانک و تطابق آنها با هم
 
 ۲_ مراجعه به اداره تعاون برای پیگیری امورات جاری تعاونی و پیگیری مکاتبات و ارائه مستندات لازم به اداره تعاون 
 ۳_ پیگیری انتخاب ناظران در نظام مهندسی و ارسال به شهرداری که با توجه به تغییر قیمت ها و اعمال افزایش قیمت های سالیانه بر روی سیستم های شهرداری فعلا سیستم کامپیوتری شهرداری چند روز اخیر تا اعمال تغییرات بسته است تا بروزرسانی شود ( عکس ۱ )
 
 ۴_تهیه نامه برای مساعدت تقسیط و تخفیف به هیئت مدیره  سازمان تامین اجتماعی از طریق ارتباط ویژه جناب آقای فلاح  بابت پرداخت فیش آن در جهت اخذ پروانه ساخت ( عکس ۲ )
 
۵_تدارک و تهیه مدارک مجمع عمومی فوق العاده و درج آگهی مجمع در روزنامه ( عکس ۳ )
 
۶_ تنظیم و تدارک آماده سازی مدارک و صورتهای مالی برای مجامع عمومی عادی پیشرو.
 

 بخش فنی و مهندسی :

 
 ۱_پیگیری تاییدیه نما در شهرداری و تکمیل مدارک برای ارسال به شهرداری مرکز
۲_ بررسی و جمع بندی صورت وضعیت های طراحان و مشاوران پس از اتمام کار آنها و تایید طرح‌ها در سازمان نظام مهندسی.گزارش هفتگی دوم

مورخ ۹۸/۰۲/۰۲

بخش اداری و مالی :

۱_ تحویل کلیه مدارک و اسناد از مدیر قبلی به صورت برگ شمار در قالب صورتجلسه و سپس ثبت و طبقه بندی آنها در آرشیو توسط مدیرعامل جدید (شامل اسناد پرسنلی ،اداری مالی ،اوراق بهادار ،اسناد اعضا و تعاونی و مجامع و …).

۲_ تهیه دفتر اموال و برچسب اموال برای کلیه اقلام و اموال شرکت تعاونی و ثبت اموال و تجهیزات اداری و مالی و کارگاهی و الصاق برچسب اموال بر روی آنها شامل دستگاه های کامپیوتری پرینتر فتوکپی و راه اندازی سیستم انبار.

بخش فنی و مهندسی:

۱_ پیگیری و دریافت نامه به ریاست سازمان نظام مهندسی به سازمان فناوران شهرداری و اعمال مساعدت در زمینه پرداخت هزینه های نظام مهندسی و تایید سازمان فناوران در این زمینه که پس از پرداخت و تسویه حق الزحمه نظارت نظام مهندسی فیش مربوطه صفر و تسویه حساب آن اعلام شده است.عکس ۱

 

۲_ مراجعه به شهرداری و دفتر خدمات برای اعمال تغییراتی که در فیش حق الزحمه نظارت نظام مهندسی انجام شد و بدهی سازمان در فیش جدید تسویه شد و می‌بایست پرداخت عوارض شهرداری که قبلا انجام شده در فیش جدید مجدداً تصحیح گردد و وصول مجدد از طرف شهرداری اعمال شود که در دست پیگیری است.عکس ۲

۳_ پیگیری در سازمان نظام مهندسی برای تایید و ثبت ناظران برای پروژه نگین پونک پس از تسویه حساب با سازمان که انشالله با تایید ناظران پروژه ،دارای ناظر در قالب چهار شرکت چهار ناظره خواهد شد و مدارک آنها به همراه برگ سبز ناظر به شهرداری برای صدور جواز ساخت ارائه می‌شود.

۴_ پیگیری برای پرداخت فیش تامین اجتماعی برای صدور پروانه ساخت و رایزنی برای پرداخت اقساطی و دریافت تخفیف از آنها.با کمک و ارتباطات جناب اقای فلاح از طریق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

۵_ آماده سازی برنامه زمانبندی و هزینه‌های آن برای ساخت پس از جلسات متعدد با مهندسین و مشاورین و ارائه به اعضای تعاونی در چارچوب ده طبقه و ۲۰۰ واحد‌.عکس۳

توضیحات در مورد برنامه مذکور در قالب اطلاعیه به عرض خواهد رسید. هزینه های ساخت بنای ۱۰ طبقه نسبت به ۹ طبقه که جواز آن موجود است ناچیز است و کافیست اعضا سهم جواز خود را کامل کنند تا طبقه دهم نیز تراکم آن اخذ شود و در دسترس است فیش طبقه دهم مربوط به سال ۹۷ پیوست است. عکس۴

 
 

گزارش هفتگی اول سال ۹۸

مورخ 98/01/22

 

بخش اداری و مالی

 

1_ در هفته آخر سال ۹۷ توانستیم مساعدت و مصوبه هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی را در تاریخ 97/12/27 را اخذ نماییم . همچنین مدارک مورد نیاز دربخش حق الزحمه سازمان نظام مهندسی شامل تعهدات محضری ناظران و نیز تعهدات محضری مالک (شرکت تعاونی )  مد نظر سازمان نظام مهندسی تهیه و تحویل سازمان شد ولی به دلیل اتمام وقت اداری در پایان سال مابقی کار به سال جدید موکول شد .

2_ قراردادها و پرونده های مربوط به اعضایی که وام دریافت کرده‌اند تکمیل و تشکیل گردید و افراد متقاضی برای بازپرداخت اقساط به بانک معرفی شدند .

3_ جلسه ای با رئیس بانک مسکن شعبه اشرفی برای مراحل و نحوه اخذ وام مسکن و نیز مراحل پرداخت آن از سوی بانک برگزار و توضیحات از سوی بانک داده شد که در حال اعمال آن در برنامه زمانبندی جامع که از سوی شرکت تعاونی تهیه شده است می باشد و به زودی به اطلاع می رسد .

4_ تغییرات امضا مربوط به بانکها و ادارات و نیز تحویل مدارک و اسناد از سوی مدیرعامل جدید از مدیر عامل قبلی در حال انجام است .

5_ اقدامات اولیه قانونی پس از جلسه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی که با شرکت اشل در سال گذشته داشتیم برای احقاق حق تعاونی در مورد شرکت اشل انجام شد و مراتب به اطلاع می رسد .

6_ پیرو معرفی آقای فلاح و جلسه قبلی که با حضور ایشان و هیئت مدیره بانک رسالت و هیئت مدیره تعاونی در سال گذشته انجام شده بود , امسال جلسه ای با رئیس بانک قرض الحسنه رسالت شعبه اشرفی در مورد استفاده از تسهیلات و وام کم بهره این بانک که سود آن فقط ((۲))دو درصد است انجام شد و مدیرعامل و بازرس و هیئت مدیره در بانک رسالت به جهت استفاده از تسهیلات این بانک برای ساخت پروژه تعاونی افتتاح حساب نمودند . از کلیه اعضای تعاونی به جهت حفظ منافع شخصی و نیز منافع تعاونی دعوت می شود در این بانک حدالمقدور در شعبه اشرفی اصفهانی افتتاح حساب نمایندتا بتوان با برنامه‌های آتی و روش‌هایی که متعاقباً اعلام می گردد از  وامهای مناسب و کم بهره این بانک به نفع اعضا و در جهت ساخت استفاده نمود .

به همه اعضا پیشنهاد می‌شود خریدها و امورات روزمره خود را متمرکز و پس از افتتاح حساب در بانک رسالت از طریق این کارت بانک انجام دهند چرا که از گردش و مانده آنها به صورت سیستمی وام‌های کم بهره به آنها از طرف بانک داده می‌شود و در آینده نیز با افتتاح حساب شرکت تعاونی و سپرده گذاری شرکت تعاونی در این بانک با استفاده از میانگین حساب شرکت تعاونی وام‌های کم بهره تعلق میگیرد و اعضا به ترتیب اولویت به بانک برای اخذ تسهیلات معرفی می شوند .

 

بخش فنی و مهندسی

 

1_ پس از تایید نقشه های فاز ۲ در هفته آخر سال ۹۷ برای تکمیل دفترچه فنی ساختمان , مورد نظر سازمان نظام مهندسی اقدام نمودیم که آن نیز توسط مهندسین طراح کامل شد و پس از تأیید نظام مهندسی در تاریخ 98/01/18 به شهرداری ارسال شد و آرشیو نقشه ها در شهرداری برای جواز ساخت آماده است . عکس های ( ۱ )

2_ کلیه قراردادهای نظارت و تعهدات محضری و مراحل ثبت ناظران انتخابی در سازمان نظام مهندسی در ۴ رشته سازه_ معماری_ برق _ مکانیک توسط شرکت‌های ناظر ( چهار رشته ) انجام و در نظام مهندسی ثبت شد و آن نیز آماده برای اخذ جواز ساخت می باشد .

3_ با ثبت مابقی مدارک مورد نیاز سازمان نظام مهندسی در تاریخ 98/01/05 نهایتاً پس از طی شدن تعطیلات نیمه دوم نوروز در تاریخ ۱۸ و ۲۱ فروردین فیشهای نظام مهندسی بر اساس مصوبه هیئت رئیسه سازمان صادر گردید ، و در تاریخ ۲۱ فروردین فیش ها پرداخت شدند و تاییدیه سازمان نظام مهندسی برای اعمال به سازمان فناوران شهرداری ارسال گردید ، که انشالله در هفته آینده با ثبت آن در شهرداری پس از طی مراحل اداری به زودی جواز ساخت  اخذ می گردد . عکسهای ( ۲ )

درصدد هستیم پس از انتخاب ناظران و نظام مهندسی تا مرحله صدور جواز ساخت ( طی مراحل اداری آن ) بتوانیم به صورت قانونی و با دستور موقت شهرداری زیر نظر مهندسین ناظر و مجری نظام مهندسی کار را به صورت مستمر شروع کنیم .
 

گزارش هفتگی نهم

مورخ ۹۷/۱۲/۲۴

 بخش اداری و مالی:

  • تهیه مدارک و تنظیم تفاهم نامه برای اعضای متقاضی دریافت وام و مراجعه آنها و عقد قراردادهای مربوطه.
  • دریافت تسهیلات از بانک توسعه تعاون و واریز آن به حساب اعضای متقاضی.
  • شرکت در جلسه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی با حضور طرفین بابت طرح دعوا شرکت تعاونی از شرکت اشل و ارائه مدارک و توضیحات به قضات شورای انتظامی و اعلام نظر و توضیحات آنها مبنی بر اینکه دو قرارداد ارائه برگه ها و طراحی و مجری از لحاظ آنها بر خلاف چارچوب و ضوابط سازمان نظام مهندسی بسته شده است و نیز قرارداد طراحی که فسخ آن نیز اعلام شده از طرف قرارداد با توجه به مکاتبات و نیز عدم تایید نقشه ها در شهرداری فصل آنها صحیح بوده است همچنین قرارداد آزمایش مکانیک خاک می بایست توسط کارشناس رسمی سازمان بررسی و اعلام نظر گردد و نهایتاً کارشناسان سازمان نظام مهندسی توضیحات مفصلی در مورد مشکلات قراردادهای فی مابین برای دو طرف اعلام کردند.
  • پیگیری مراحل اخذ جواز ساخت از سازمان نظام مهندسی و ملاقات با رئیس سازمان و نهایتاً با کمک مستمر آقای فلاح و هیئت مدیره رای مثبت از رئیس فعلی سازمان مبنی بر اجرای دستور رئیس قبلی سازمان جناب آقای مهندس خرم در مورد اجرای پروژه تعاونی نگین پونک اخذ شده و انشالله در هفته آینده مصوب هیات رئیسه سازمان در این زمینه اعلام می‌شود که بتوانیم شیشه سازمان نظام مهندسی را نیز پرداخت نماییم که اسباب خوشحالی و موفقیت برای همه اعضای تعاونی خواهد بود.

 

 بخش فنی و مهندسی:

  • تنظیم و امضای قراردادهای نظارت با شرکت‌های ناظر و تکمیل مدارک آنها که انشالله با ابلاغ مصوبه هیئت رئیسه سازمان در هفته آینده سرعت بتوانیم فیش نظارت را پرداخت نماییم و نیز ناظران را انتخاب نماییم.
  • انجام آزمایشات تراکم بستر پس از قتل برای اجرای فونداسیون. عکس1
  • تایید نهایی نقشه های فاز ۲ در سازمان نظام مهندسی و اتمام مرحله تطبیق آنها که خداروشکر با پیگیری های طراحان و مهندسین پروژه انجام شده و کمی صبر لازم بود تا دوستانی که اعلام می‌کردند چگونه بدون تایید نقشه های فاز2 گودبرداری انجام شده و گزارش به شهرداری برای توقف می‌دادند چرا که قبلا نقشه‌های چهار رشته تایید شده بود و فقط مرحله نهایی تطابق آنها با هم مانده بود که آن هم انجام شد به این سبب بود که ما کمی زودتر شروع به کار کردیم اما انشالله با اخذ جواز ساخت بزودی اجرای فونداسیون و اسکلت آغاز خواهد شد. عکس ۲
گزارش هفتگی هشتم

مورخ ۹۷/۱۲/۱۷

 بخش اداری و مالی

۱_ ارائه مدارک برای اخذ تسهیلات بانکی و تکمیل آنها که برای ۵۰۰ میلیون تومان انجام و مجوز آن اخذ شده است و مقرر شد در بخش دوم ۵۰۰ میلیون تومان دیگر بلافاصله پس از تکمیل مدارک اعضا در بانک توسعه تعاون که در حال انجام است پرداخت گردد.

 لازم به ذکر است که پس از واریز این مبلغ به حساب تعاونی افرادی که قصد استفاده از این وام را دارند می توانند با مراجعه به دفتر تعاونی بدون نیاز به ضامن با انعقاد توافقنامه اخذ تسهیلات با شرکت تعاونی از وام‌های ۱۰ و ۱۵ و ۲۵ و ۵۰ میلیون تومانی استفاده نمایند و واریزی های خود را با این روش کامل کنند ، با توجه به اطلاعیه های قبلی در مورد دریافت وام برخی اعضا با ارائه مدارک به این بانک نام نویسی کردند و تعداد محدودی وام قابل ارائه مانده است.

شرایط وام‌ها:

الف)-  وام ۱۰ میلیون تومانی بابازپرداخت ۲۴ ماهه ، مبلغ هر  قسط۴۹۲/۰۰۰   تومان است و کل سود پرداختی در ۲۴ ماه مبلغ۱/۹۸۱/۹۷۴ تومان می باشد.

ب)- وام ۱۵ میلیون تومانی بابازپرداخت ۲۴ ماهه ، مبلغ هر قسط۷۴۹/۰۰۰  تومان است و کل سود پرداختی ۲۴ ماه ۲/۹۷۲/۹۷۴ تومان می باشد.

 

ج)- وام ۲۵ میلیون تومانی بازپرداخت ۲۴ ماه ، مبلغ هر قسط  ۱/۲۴۸/۱۰۰ تومان و کل سود پرداختی در ۲۴ ماه ۴/۹۵۴/۴۷۳ تومان می باشد

 

د)- وام ۵۰ میلیون تومانی بازپرداخت ۲۴ ماهه ، مبلغ هر. قسط ۲/۴۹۶/۲۰۰  تومان و کل سود پرداختی در ۲۴ ماه  ۹/۹۰۸/۹۴۶  تومان می باشد.

ضمناً یادآور می شود با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت های موجود،  استفاده از هر یک از این وام ها با توجه به توان عضو پیشنهاد مناسبی به نظر می‌رسد.

۲_ با توجه به طرح دعوا از شرکت اشل امیر پارسا در شورای انتظامی ، جلسه بررسی در تاریخ  ۹۷/۱۲/۲۰  در محل شورای انتظامی برگزار میگردد.

۳_ امضا و تاییدات  مدارک محضری ناظران در دفترخانه توسط هیئت مدیره برای ارائه به سازمان نظام مهندسی تا انشالا پس از پرداخت فیش نظام مهندسی مراحل اخذ پروانه ساخت بسرعت پیش برود.

۴_ پیگیری و هماهنگی آقای فلاح برای حل مشکلات در سازمان نظام مهندسی و متعاقبا با ارتباط ویژه ایشان با استانداری برای رفع موانع موجود و مراجعه به استانداری (عکس۱)

۵_ جلسه با برخی اعضا  هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی برای اخذ تسهیلات و اعمال مواردیکه قبلاً با مدیریت جناب آقای فلاح از رئیس قبلی سازمان نظام مهندسی اخذ شده بود و مدیریت فعلی سازمان حاضر به قبول آنها نبود که خدا را شکر با پیگیری جناب فلاح در استانداری و نیز مراجعه حضوری طی چندین جلسه متعدد و مکرر با معاونین مهندسی و هیئت رئیسه موانع رفع گردید و در هفته آینده با پرداخت مبلغ فیش نظام مهندسی و سپس انتخاب ناظران و پرداخت هزینه های بیمه تامین اجتماعی مراحل اخذ پروانه ساخت کامل می گردد.

۶_ جلسه با کارگروه شرکت تعاونی و بررسی راه کارهای ایشان در مورد مسایل جاری تعاونی و. نیز گزارش مراجعه ایشان به اداره تعاون .( عکس ۲)

۷_ با توجه به اینکه در هفته‌های گذشته مدارک و مستندات قانونی به شهرداری برای اخذ مجوز ساخت ارائه شده بود پس از مکاتبات مقرر شده بود تا زمان اخذ پروانه ساخت که بسیار نزدیک است تا در مرحله بتن ریزی مگر کف تعاونی زیر نظر مهندس مجری ذیصلاح سازمان نظام مهندسی اقدام نماید که خداروشکر مراحل اساسی آن انجام پذیرفت ولی به دلیل مانع‌تراشی عده ای به عمد و تماس های مکرر با شهرداری برای توقف کار متاسفانه نتوانستیم بتن مگر کف را که سه روز زمان میخواست  انجام دهیم .

اما خدا را شکر با پشتکار هرچه بیشتر درصدد اخذ پروانه ساخت هستیم که به زودی خبر خوش آن خواهد رسید

هدف این بود که قبل از اخذ پروانه ساخت برخی از امور اجرایی در ساختمان را در محل پروژه به صورت موازی انجام دهیم چرا که پس از اخذ پروانه این عملیات اجرایی با توجه به مراحل اداری آن هزینه سنگین تری برای تعاونی دارد که خداروشکر عمده آن انجام شد.

بخش فنی و مهندسی

1_ تکمیل غلطک کوبی و تحکیم بستر(عکس۳)

۲- حفر شمعها و. چاله ها ی اسانسور و. محل دیوار برشیها (عکس ۴)

3_ کنترل و تایید تراز های گودبرداری و غلطک کوبی برای بتن ریزی (عکس ۵)

4_ رفع نواقص نقشه های معماری و سازه و ارائه جهت آپلود به سازمان نظام مهندسی.

5_ تکمیل برنامه زمانبندی و مالی پروژه از ابتدا تا انتهای کار.

6_ تهیه مدارک و پیگیری برای اخذ پروانه ساخت در سازمان نظام مهندسی..

گزارش هفتگی هفتم

مورخ ۸ /۹۸/۳

بخش اداری و مالی :

۱ _ اتمام و جمع بندی صورت های مالی شرکت توسط حسابدار و مدیر مالی شرکت تعاونی و تحویل به شرکت حسابرسی منتخب مجمع برای حسابرسی و گزارش به مجمع

۲ _ پیگیری کسری واریزی های اعضایی که واریزی زیر ۴۲ میلیون تومان دارند و وصول تعداد قابل توجهی از آنها و انشاالله به کمک همکاران در شرکت تعاونی مابقی تا قبل از چاپ جواز ساخت وصول شود چرا که بعد از چاپ جواز ساخت افرادی که سهم خود را پرداخت نکرده باشند حتماً متضرر می‌شوند.

۳_ پرداخت پیش قسط اولیه فیش تامین اجتماعی به مبلغ ۹۰ میلیون تومان و وصول آن در سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۸ و تهیه تضمین های اقساط مانده ۳۰ قسط در قالب سفته و چک تضمین توسط مدیر عامل و هیئت مدیره تعاونی و پیگیری اداری برای صدور تسویه پرداخت آن جهت ارائه به شهرداری برای صدور پروانه ساخت ( عکس ۱ )

 

۴ _ آماده سازی دستورات جلسه مجمع عمومی عادی پیشرو و تنظیم زمان برگزاری آن با توجه به تاریخ حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرس منتخب مجمع

۵ _ چاپ آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم با موضوع تمدید فعالیت شرکت تعاونی ( عکس ۲ )

بخش فنی و مهندسی :

۱ _ تهیه و آماده سازی مدارک مربوط به نقشه و جانمایی واحدها و پارکینگ و انباری مربوطه برای آرشیو جواز ساخت در شهرداری بخش شناسنامه فنی و ملکی و امضای آن ها توسط مهندسین ناظر در دفترخانه

۲ _ حضور در جلسه دفاع از طرح نما در شهرداری مرکز کمیسیون نما با حضور مهندس طراح نما و مالک (عکس ۳ )

۳ _ پرداخت بخشی از مانده مطالبات مربوط به شرکت های طراح سازه _معماری _برق و مکانیک با توجه به تاییدات نقشه ها و محاسبات آنها در نظام مهندسی برای جواز ساخت


گزارش هفتگی هفتم
مورخ :۹۷/۱۲/۸
 
بخش اداری و مالی
 
1-  ارسال نامه‌های اخطار دوم برای اعضایی که حداقل سهم جواز خود را پرداخت نکرده اند.
2-  جمع‌آوری مدارک لازم برای اخذ وام و ثبت نام از اعضایی که به قصد مساعدت ، برای دریافت وام از بانک از سوی شرکت تعاونی معرفی می شوند.
3- اعضایی که تمکن مالی برای پرداخت اقساط تیپ های ۳ و ۴ و ۵ را دارند می‌توانند با ارائه درخواست به تعاونی برای قرارگیری در این تیپ‌ها ثبت نام کنند و تعاونی ضمن اعلام اخطار به تعداد محدودی از  کسانی که قبلا این تیپ‌ها را انتخاب کرده اند و به تعهدات خود عمل ننموده اند ، به تیپ های پایین تر منتقل کرده و  افراد جدید در صورتی که تا اقساط موعد قرارداد به روز کامل پرداخت نمایند ، جایگزین آنها می‌شوند. بدیهی است قرارگیری در هر تیپ در صورتی که تمام اقساط به موقع پرداخت شوند در آن تیپ تثبیت می شود.
4-  طرح شکایت و دعوا از شرکت اشل در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی. (عکس 1)
۵- تایید سمت مدیرعامل جدید ( آقای مهندس محمدی ) در اداره تعاون و ارسال آن به اداره ثبت شرکتها.
 
بخش فنی و مهندسی
 
1-  انجام رگلاژ کامل و رسیدن به سطح تمام شده برای غلطک کوبی (عکس2)
2-  انجام تحکیم بستر و غلطک کوبی.
3-  نقشه‌برداری و پیاده سازی محل حفر شمع‌ها، چاه‌ها، چاله های آسانسور و پی‌های دیوار‌برشی.(عکس۳)
4-  شروع حفاری محل‌های شمع و چاه‌ها و چاله‌ها ی اسانسور و پی‌ها (عکس ۴)
5-  پیگیری در سازمان نظام مهندسی برای اخذ تخفیف حق الزحمه ناظران و جلسه با معاونت مهندسی و هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی.
6-  نواقص مربوط به تطابق نقشه های طراحی شده در رشته های سازه و معماری برطرف شده و مجدداً در اوایل هفته آینده به سازمان نظام مهندسی ارسال می‌شوند که انشالله این مرحله آخر باشد و دیگر ایرادی نداشته باشند و تایید نهایی انجام شود یادآوری می شود که در دو رشته برق و مکانیک تایید آنها قبلاً اخذ شده است و فقط تاییدیه رشته های معماری و سازه در مرحله تطبیق با هم
عکس اول
عکس دوم
عکس سوم
عکس چهارم
گزارش هفتگی ششم
97/12/1

بخش اداری مالی

1-بررسی اخذ وام یک میلیارد تومانی برای اعضا تا قبل از پایان سال ۹۷ برای خرید تراکم طبقه دهم و جلسه با کارگروه در این مورد و همچنین نام نویسی برای اخذ این وامها که مقررشده شده در سه پارت هر هفته حدود شش الی هفت نفر به بانک معرفی و تسهیلات اخذ گردد که مراحل در حال انجام است و در هفته آینده اولین سری افراد به ما معرفی می‌شوند و مشخصات وام برای هر عضو ۵۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه و هر ماه حدود دو و نیم میلیون تومان می باشد شرایط و مدارک پیوست شده است. عکس 1

2- دعوت از اعضای تعاونی در محل پروژه و بازدید اجرای عملیات ساختمانی در بلوک شمالی و پرسش و پاسخ با اعضای تعاونی و تشریح برنامه‌های آینده تعاونی. عکس2

3- پیگیری برای دریافت پاسخ نامه مشارکت در اداره تعاون که جواب آن از سوی اداره کل تعاون تهیه و برای تعاونی ارسال شده است.عکس3

4- جلسه در اداره تعاون با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرس و تعدادی افراد که قبلا عضو تعاونی بودند و اخراج شدند و نیز تعداد محدودی عضو معترض برگزار شد و مسئولین ذیربط اداره تعاون در مورد روال انجام اخراج و طی مراحل قانونی سوالاتی از هیئت مدیره مطرح نمودند که همگی توسط هیئت مدیره پاسخ داده شد که مراحل به ترتیب و به صورت صحیح به انجام رسیده و نقض قانونی از سوی آن اداره تشخیص داده نشده و در صورت اعتراض این اعضا می توانند از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.

۵_تهیه نامه ها و اخطار دوم برای اعضایی که واریزی خود را به حداقل سهم برای اخذ پروانه ساختمان نرساندند که در هفته آینده به آدرس پستی آنها ارسال خواهد شد.

—————————————————————————————-

بخش فنی و مهندسی

1_ ثبت مجری ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی و تاییدیه قرارداد آن در سازمان نظام مهندسی تهران.عکس4

2- مراجعه به شهرداری مرکزی جهت پیگیری طرح نما که مقرر شد بررسی نقش نما در تاریخ 25/1/98 از سوی شهرداری صورت پذیرد که با رایزنی قصد براین است که در تاریخ 12/12/97 انجام شود که هنوز قطعی نشده است لازم به یادآوری است که نقشه نما می تواند پس از اخذ پروانه ساخت ارائه شود و خللی به پروسه اخذ پروانه ساخت وارد نمی‌کند شرکت در نظر دارد حتی طرح نما را هم زمان با اخذ پروانه ساخت ارائه نماید، به همین دلیل به صورت موازی با پروسه اخذ پروانه آن را پیگیری میکند.

3_ ارائه اولیه برنامه جامع زمان بندی و برآورد ریالی آن تا انتها ی کار پروژه ساخت آماده شده است و مشغول رفع نواقص آن و تکمیل برای ارائه به اعضای تعاونی هستیم تا هر کدام بدانند متناسب به متراژ انتخابی تا زمان تحویل پروژه چه مبالغی می بایست واریز نمایند و همچنین در این طرح روشهای کمک برای اعضا که هزینه های ساخت را برای آنها کم خواهد کرد، آمده است که انشالله پس از اخذ پروانه ساخت این برنامه مبنای اصلاح و تکمیل قرارداد منعقده تعاونی با اعضا خواهد بود. عکس 5

4- جلسه با معاونت مهندسی سازمان نظام مهندسی و همچنین مدیر کنترل و نظارت مهندسی سازمان برای تایید نهایی اقساط که هنوز برای تاییدیه به سازمان فناوران شهرداری ارسال نشده و مقرر شد در هفته آینده ایشان موافقت رئیس جدید سازمان نظام مهندسی برای این امر را اخذ نماید که هفته آینده گزارش و پیگیری آن انجام خواهد شد. بدیهی است پس از تایید و انتخاب ناظران مرحله اخذ پروانه تکمیل شده به امید خدا به پیش نویس پروانه ساخت می‌رسد.

5_ مذاکره و توافق با شهرداری برای شروع عملیات اجرایی و و رکلاژ و غلطک کوبی و اجرای بتن مگر برای فونداسیون که خدا را شکر با توجه به انتخاب مجری ذیصلاح سازمان درنظام مهندسی، شهرداری با این امر موافقت نموده است.

6_ جلسه با مهندسی تاسیسات برق و مکانیک برای بررسی نوع و محل حفر چاه های فاضلاب و چاه های ارت در زیر فونداسیون.

7_ ارسال نقشه ها برای تطبیق با هم در سازمان نظام مهندسی که خوشبختانه نقشه های برق و مکانیک در تطبیق تایید شدند و سازه و معماری ایراداتی داشته اند که می‌بایست درتطبیق بعدی اصلاح و مجددا به سازمان ارسال شود بدیهی است که در صورتیکه ناظران در سازمان تایید شوند و با توجه به اینکه نقشه در تطبیق است مانعی برای صدور پروانه ساخت نمی باشد. عکس ۶
عکس اول
عکس دوم
عکس سوم
عکس چهارم
عکس پنجم
عکس ششم

گزارش هفتگی پنجم 97/11/24
بخش اداری و مالی :
۱_ تهیه و ارسال نامه های اخطار برای اعضایی که حداقل سهم جواز خود را متناسب با تیپ های انتخابی واریز نکرده‌اند .
۲ _ مراجعه به اداره تعاونی برای پیگیری پاسخ نامه های تعاونی در مورد مشارکت که قرار شده اوایل هفته آینده پاسخ نامه ها توسط اداره تعاون ارائه گردد.
۳_ مراجعه به بانک توسعه تعاون و پیگیری برای دریافت تسهیلات ۱ میلیارد تومانی قبل از پایان سال برای شرکت تعاونی که خدا را شکر آن هم مورد توافق بانک قرار گرفت و مقرر شد تا سقف یک میلیارد تومان بانک تسهیلات به تعاونی فرهنگیان پرداخت نماید تا بتوانیم برای شروع ساخت و نیز خرید تراکم مانده از شهرداری برای طبقه دهم انشاالله قبل از پایان سال اقدام نماییم (عکس) ضمناً هیئت‌مدیره و کارگروه بررسی و ارائه مدارک برای اخذ تسهیلات در هفته آینده را در دستور کار خواهند داشت
۴_ شماره کارت به نام شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان نگین پونک به شماره 
1067 – 0068 – 0870 – 5029
بانک توسعه تعاون جهت سهولت واریزی اعضا به شرکت تعاونی تهیه و در سایت و گروه قرار خواهد گرفت و دیگر اعضا می توانند حتی به صورت روزانه هر مبلغی با شماره کارت بالا به حساب تعاونی واریز کنند و فیش آنرا به دفتر شرکت تعاونی ارسال نمایند.
بخش فنی و مهندسی:
۱_ مراجعه به سازمان نظام مهندسی و پیگیری برای تاییدیه اقساط و تخفیف فیش حق الزحمه ناظران و نظام مهندسی که خداروشکر پس از جلسات متعدد، معاونت مهندسی سازمان موافقت خود را اعلام نمود و دستورات برای اعمال شرایط اقساط به سازمان فناوران شهرداری برای اصلاح در سیستم کامپیوتری برای تغییر فیش ارسال شد که انشالا در هفته آینده پاسخ آن پیگیری و اعلام خواهد شد  .توضیح اینکه در شرایط  معمول کل هزینه ناظران و نظام مهندسی نقدا  در ابتدا پرداخت می میگیرد که پس از آن ناظران انتخاب می‌شوند و سپس پرونده برای صدور جواز ساخت به شهرداری ارسال می گردد و کلیه این مراحل به صورت سیستمی و کامپیوتری است .از آنجا که برای پروژه ی ما مورد خاص در نظر گرفته می شود می بایست در سیستم کامپیوتری شهرداری تغییر و کانال جدیدی باز شود تا بتوان به صورت دستی انجام گردد زیرا به صورت نقدی کل آن پرداخت نمی گردد.
۲_ مراجعه به سازمان نظام مهندسی و ارائه مدارک مربوط به مجری ذیصلاح و ثبت آن . با توجه به اینکه مراحل انتخاب ناظران رو به تکمیل است و سازمان با اقساط موافقت نموده است وقبل از انتخاب ناظران می بایست مجری ذیصلاح در سازمان تایید شود که انشالله با توجه به اینکه مراحل ثبت آن انجام شده است در هفته آینده مراحل تایید انجام خواهد شد.  لازم به ذکر است که پس از پرداخت فیش اقساط حق الزحمه ناظران مدارک برای اخذ جواز ساخت به شهرداری ارسال خواهد شد و همچنین طبق مذاکره با معاون شهرداری منطقه ۵ در صورت انتخاب ناظران و مجری ذیصلاح می‌توان قبل از چاپ و دریافت جواز ساخت عملیات اجرایی را آغاز نمود.
۳_ پیگیری و تکمیل مدارک مربوط به تهیه برنامه زمانی و ریالی جامع برای ساخت پروژه که توسط گروه مهندسین در حال انجام است و تا هفته آینده به رویت اعضا خواهد رسید.
۴_ مراحل تطبیق نقشه های سازه و برق و مکانیک و معماری با هم توسط مهندسین طراح انجام پذیرفت و به نظام مهندسی ارسال شد.
۵_ گودبرداری در بلوک شمالی به مرحله اتمام رسید و هماهنگی لازم برای تحکیم بستر و غلطک کوبی و پی کنی و حفاری برای ریختن بتن مگر انجام شده است که به زودی درهفته آینده به اجرا درخواهد آمد عکس ۲
6_ پیگیری پاسخ نقشه های مربوط به نما در شهرداری مرکز واقع درخیابان ایرانشهر و تعیین وقت برای حضور مهندس طراح معماری برای شنبه اول هفته در محل شهرداری خیابان ایرانشهر.
عکس 1
عکس 2

گزارش چهارم
چهارشنبه 97/11/17

 
بخش اداری و مالی
– تهیه نامه برای واریز اقساط  تا قسط سوم و نامه اخطار برای واریز تا حداقل سهم جواز برای اعضا.
 -تدوین و ارسال نامه های مربوط به جوابیه مشارکت و اخراج به اداره تعاون و جلسه با رئیس اداره و سرپرست دفتر تعاونی‌های  اداره تعاون و همچنین ارسال مدارک مربوطه با حضور تعدادی از اعضای هیئت مدیره و کارگروه. (عکس1و2)
– جلسه با رئیس بانک توسعه تعاون شعبه شهید رجایی در مورد اخذ تسهیلات بانکی برای کمک به ساخت در حد مبلغ ۲ میلیارد تومان قبل از پایان سال.(عکس3و4)
 -جلسه با هیئت مدیره بانک قرض الحسنه رسالت با ارتباط ویژه آقای فلاح عضو کارگروه با ایشان و هیئت مدیره در دفتر مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد و ایشان توضیحات مفصلی در مورد نحوه استفاده از تسهیلات این بانک که بر مبنای اصول شرعی و اخلاق اجتماعی پایه گذاری شده است و سود بانکی که حدود ۲ درصد را دارد ارائه فرمودند  تا بتوان همواره از وام های کوچک با سود بسیار کم برای همه اعضای تعاونی بهره برد که در روزهای آینده جلسات و توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.(عکس 5و6)
بخش فنی و مهندسی
-ارائه نقشه های نما به شهرداری منطقه ۵ و سپس تایید و ارسال آن به شهرداری مرکز تهران با توجه به متراژ و بزرگ بودن پروژه تعاونی نگین پونک، نما جزو طرح های شاخص محسوب می‌شود لذا علاوه بر شهرداری منطقه ۵ به شهرداری مرکزی نیز میبایست ارائه و تایید شود.(عکس 7)
– تهیه و تکمیل مدارک مربوط به تقسیط حق الزحمه نظارت نظام مهندسی و همچنین ارائه مدارک برای اخذ تخفیف آنها که در قالب تعهدات محضری ناظران و مدارک انتخاب آنان به نظام مهندسی ارسال شد که مقرر شد در هفته آینده انشاالله در جلسه هیئت رئیسه مطرح و در صورت موافقت،  ناظران انتخاب و برای اخذ پروانه ساخت اقدام شود. یادآور می شود که قبلا نیز با همکاری آقای فلاح دستورات مربوط به اقساط برای نظام مهندسی از رئیس وقت سازمان نظام مهندسی اخذ شده بود که مقرر شد پس از انتخاب ناظران مدارک آنها برای موافقت نهایی به سازمان نظام مهندسی ارائه شود که خداراشکر انجام پذیرفت.
 – جلسه گروه مهندسین جهت تدوین برنامه کامل زمانی و مالی برای ساخت تا انتهای پروژه که تا دو هفته آینده پس از انجام برآوردها و ریز مترها برنامه ارائه خواهد شد. (عکس 8)
 -از آنجا که قبلا نقشه های سازه برق و مکانیک و معماری هر یک تایید شده بود و فقط موارد تطبیق آنها با یکدیگر مانده بود که آن موارد تطابق هم توسط مهندسین طراح برطرف و هماهنگ شده که انشالله در هفته آینده به نظام مهندسی ارسال خواهد شد که به یاری خداوند نقشه ها آماده اجرا خواهند بود.
عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8
گزارش سوم
چهارشنبه 97/11/10
1- بخش فنی و مهندسی:
– تهیه و تنظیم متن اقرارنامه محضری ناظران به قبول اقساط و تخفیف جهت ارائه به نظام مهندسی.
– مراجعه و جلسه با معاونت مهندسی سازمان نظام مهندسی برای پیگیری موضوع اقساط و نحوه تنظیم مدارک جهت ارائه به هیئت رئیسه نظام مهندسی .
– مراجعه به نظام مهندسی برای تنظیم نهایی نامه ها و مدارک مورد نیاز برای تقسیط و ارائه به نظام مهندسی.
–  بررسی بیمه تضمین کیفیت برای نظام مهندسی جهت انتخاب مجری و تهیه مدارک لازم برای صدور بیمه.
– امضا و تحویل اقرارنامه محضری دو تا از گروه ناظران در بخش سازه و مکانیک برای اقساط و قبول شرایط تعاونی جهت ارائه به نظام مهندسی.
– ترمیم فنس‌کشی بخشهایی از اطراف زمین پروژه .
 
2- بخش روابط عمومی و اداری و مالی:
  – تهیه اطلاعیه برای واریز سهم جواز هر عضو و ارسال پستی برای ۱۲۵ نفر از اعضای تعاونی مسکن.
–  مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و اداره تعاون برای حل مشکل مربوط به بیمه تضمین کیفیت ساختمان.
– مذاکره با بانک مسکن شعبه اشرفی اصفهانی برای اخذ تسهیلات بانکی با توجه به حساب سپرده نزد آن بانک.
 
3- بخش مدیریت:
–       جلسه با کارگروه و جلسه هیئت مدیره با موضوع نحوه اخذ نقدینگی از اعضا و هماهنگی با کارگروه
– دادن پاسخ نامه اداره تعاون در مورد موضوع مشارکت
گزارش دوم هیئت مدیره
روز شنبه 29/10/97
جلسه هیات مدیره برای بازگشایی پاکت مناقصه انتخاب ناظر در قالب چهار شرکت چهار ناظر که طبق آئین نامه و با حضور هیات مدیره و اعضای کمیسیون و نمایندگان کارگروه برگزار گردید و شرکتهای منتخب در مراحل ثبت و پیگیری تایید در نظام مهندسی است که مراتب بعدی اطلاع رسانی می‌شود ( متن عکس دارد)
 
روز یکشنبه 30/10/97
انجام ثبت آخرین صورتجلسه تغییرات شرکت تعاونی در اداره ثبت شرکت
 
روز دوشنبه 31/10/97
مراجعه  به سازمان نظام مهندسی و جلسه با معاونت مهندسی جهت انجام مراحل تقسیط و انتخاب شرکتهای ناظر و نحوه انجام تقسیط در قالب ارائه متن یک تعهد محضری از سوی ناظران و بعد از آن مطرح شدن در هیات مدیره رئیسع سازمان نظام مهندسی که در صورت موافقت و تائید انشالله جواز ساخت بزودی اخذ می‌شود
 
روز سه شنبه 1/11/97
مراجعه به شهرداری و ارائه نقشه‌ها و CD نما به شهرداری و دریافت فرمت ارائه به شهرداری مرکزی و ارسال مجدد به شهرداری در هفته آینده
از آنجا که پروژه تعانی جزو طرح های شاخص تلقی میگردد و طرح نما می‌بایست به شهرداری مرکز ارائه و تائید شود که مراحل آن در حال انجام و پیگیری است.
(عکس)
جلسه با معاونت مهندسی در نظام مهندسی جهت بررسی مجدد و متن تعهدنامه آماده شده برای تقسیط ناظران و هماهنگی برای انجام مراحل محضری تعهدنامه و ارائه مهندسان ناظرانجام گردید تا در هفته آینده پس از تکمیل به سازمان نظام مهندسی ارسال شود
مراجعه به بخش سازندگان سازمان نظام مهندسی جهت بررسی شرایط انجام بیمه تضمین کیفیت ساخت که مورد تائید نظام مهندسی باشد.